Kiinnostuitko?

Case: Jätekukko

Haaste

Jätehuoltoyhtiön Jätekukon pääpaikka on Kuopiossa. Yhtiön omistaa 16 kuntaa, toimialue ulottuu Etelä-Savosta Pohjois-Savoon ja Keski-Suomesta Pohjois-Karjalaan. Palvelualueella asuu noin 209 000 henkilöä.

Jätekukon kattavaan palveluverkoston muodostavat keskitetyt kuljetuspalvelut, paikallisesti palvelevat jäteasemat sekä Kuopion jätekeskus. Verkostoa täydentävät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden keräyspisteet sekä jätehuollon palveluneuvonta. Näille suurimmille jäteasemille tulee paljon yrityksiltä peräisin olevaa jätettä, muun muassa rakennusjätettä.

Kuljetuksia hoitavat usein kuljetusliikkeet. Maksaminen tapahtuu laskulla. "Laskun päätyminen oikein ja oikeaan osoitteeseen on ollut tavattoman monen työvaiheen takana, Jätekukon logistiikkapäällikkö Teija Forsman taustoittaa.

Aiemmin käsin kirjoitettujen laskutusmääräysten reitti oli mutkikas. Jäteaseman hoitaja kirjoitti kuorman tuojalle paperisen laskutusmääräyksen. Yksi kappale määräyksestä jäi asiakkaalle, toinen jäteaseman arkistoon ja kolmas matkasi maapostilla Jätekukon toimistoon. Toimistolla edessä oli iso urakka, kun laskutusmääräysten tiedot tallennettiin käsityönä järjestelmään.

"Laskutusmääräyksiä kertyi vuosittain noin 4 800, suurin osa niistä nimenomaan suurimmilta jäteasemiltamme."

Paperien moninkertainen käsitteleminen oli työlästä. Aikaa kului eikä virheiltäkään vältytty – joskus merkinnät laskutusmääräyksissä olivat yksinkertaisesti niin epäselviä.

Ratkaisu

Jätekukko on kehittänyt palvelujaan systemaattisesti sähköisiksi ja tehokkaammiksi. Jo käytössä ollut logistiikan ohjausjärjestelmä ja jätehuollon sähköinen laskutusohjelma täydentyivät Ceepos-kassajärjestelmällä yhtiön kahdeksalla suurimmalla jäteasemalla

Jätekukko jätti hyvästit paperisille laskutusmääräyksille ja aikaa vieneelle tietojen tallentamiselle ja hitaudelle. Jätehuoltoyhtiö siirtyi vuoden 2015 keväästä alkaen Ceepos-aikaan.

Logistiikkapäällikkö arvioi, että varsin kohtuullisen kokoisena investointina Ceepos on maksanut itsensä takaisin reilussa vuodessa. Forsmanin mukaan Ceeposin liittäminen yhteen muiden sähköisten järjestelmien kanssa sujui mallikkaasti.

Tulokset

Toimintojen sähköistämisen myötä laskutusjärjestelmään käsin kirjattavien tapahtumien määrä on vähentynyt peräti lähes 80 prosenttia. Ceeposiin siirtyminen on ollut Jätekukolle iso loikka tehokkuuteen ja parempaan palveluun. Laskutustiedot kirjataan nyt jäteasemilla suoraan järjestelmään. Rahankierto nopeutui, kun turha työ jäi välistä pois.

"Laskutuksen virheettömyys on mielestäni sähköisen järjestelmän tärkein hyöty. Ajansäästö on toinen olennainen seikka. Asiakaskin on tyytyväisempi, kun lasku tulee ripeästi eikä pitkiä aikoja perässä laahaten."

Jäteasemilla asioivalle kuorman tuojalle toimintojen sähköistäminen merkitsee ihan konkreettisesti parempaa palvelua jo ensi kohtaamisessa.

Tämän casen ratkaisut

Ceepos-järjestelmällä tehokkuutta jätehuollon maksamiseen

Laitteet ja maksupäätteet

Maksamisen ratkaisuihin liittyvät POS-työasemat, oheislaitteet ja maksupäätteet saat yhden luukun periaatteella meiltä.

Lue lisää

Kassajärjestelmät

Montako järjestelmää organisaatiossasi tarvitaan käteis-, kortti- ja muiden maksujen käsittelyyn?

Lue lisää

Tämän casen palvelut

Get top quality results with CPU deployment services and in-service support